Wszystko, co powinniście Państwo wiedzieć, zanim Wasze dziecko przystąpi do zabiegu operacyjnego.

CO TO JEST ERAS I JAKA JEST JEGO HISTORIA?

ERAS, czyli Enhanced Recovery After Surgery, w tłumaczeniu na język polski to protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej stworzony dla poprawy wyników leczenia pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym.

Duński profesor chirurgii Henrik Kehlet w latach 90. ubiegłego stulecia zwrócił uwagę na 3 czynniki wydłużające czas hospitalizacji: niewłaściwe leczenie przeciwbólowe, które przedłuża unieruchomienie chorego oraz nadmierną podaż płynów w okresie okołooperacyjnym, która razem z późnym wprowadzeniem diety doustnej wpływa na opóźnienie powrotu prawidłowej pracy jelit. Opiekę okołooperacyjną, która modyfikowała dotychczasowe postępowanie w zakresie tych czynników, nazwał „fast truck surgery”. Postępowanie to pozwoliło na skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów dorosłych, operowanych z powodu chorób jelita grubego, z

7 do 3 dni. W 2001 roku grupa specjalistów wyznaczyła dodatkowe czynniki wpływające na wydłużenie procesu zdrowienia. W ten sposób opracowano protokół ERAS, który zakłada kompleksowe podejście do opieki okołooperacyjnej. Aktualnie protokół jest stosowany z sukcesem w większości dziedzin zabiegowych u pacjentów dorosłych.

CZY STOSOWANIE PROTOKOŁU ERAS U DZIECI JEST BEZPIECZNE?

Skuteczność procedur w protokole ERAS opiera się na ograniczeniu niekorzystnej odpowiedzi metabolicznej na stres spowodowany zabiegiem operacyjnym. U dzieci odpowiedź metaboliczna zasadniczo nie różni się od tej występującej u osób dorosłych. Publikowane badania naukowe wskazują bezpieczeństwo stosowania protokołu u dzieci oraz potwierdzają poprawę przebiegu pooperacyjnego. Liczba ośrodków na świecie, stosujących protokół ERAS u dzieci, wzrasta z roku na rok. Protokół ERAS jest adaptowany do wybranych procedur medycznych wykonywanych u pacjentów pediatrycznych.

Najwięcej korzyści z zastosowania protokołu uzyskują dzieci kwalifikowane do planowych zabiegów odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego, czyli zamknięcia stomii jelitowej niezależnie od przyczyny jej wyłonienia, zabiegów resekcyjnych jelita z jednoczasowym zespoleniem, operacji laparoskopowej cholecystektomii oraz operacji klatki piersiowej szewskiej.

CO MOŻE ZYSKAĆ PACJENT?

 • poprawa stanu ogólnego w okresie okołooperacyjnym
 • poprawa kontroli bólu
 • redukcja głodzenia przed i pooperacyjnego
 • redukcja stresu okołooperacyjnego
 • brak konieczności stosowania żywienia pozajelitowego
 • brak przetoczeń krwi
 • przyspieszenie uruchomienia po zabiegu
 • przyspieszenie powrotu prawidłowej pracy jelit
 • przyspieszenie wypisu do domu
 • możliwość okołooperacyjnej konsultacji z Ekspertami: dietetykiem, psychologiem, pielęgniarką, fizjoterapeutą tutaj:

  https://pelnaporcjaopieki.pl/eksperci/

 

Szczegóły dotyczące etapów Protokołu ERAS znajdą Państwo w załączonym materiale do pobrania poniżej: