Przy spełnieniu odpowiednich kryteriów żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest nieodpłatne. Poniżej odnajdziesz zasady płatności, kryteria kwalifikacji oraz informację o potrzebnych dokumentach.

Zasady płatności przy żywieniu dojelitowym

Jeżeli pacjent spełnia wymagania konieczne do kwalifikacji do domowego żywienia dojelitowego oraz jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym – świadczenie żywienia dojelitowego w warunkach domowych jest nieodpłatne. Okres oczekiwania na wykonanie procedury, jest różny w poszczególnych ośrodkach prowadzących żywienie domowe.

Kryteria kwalifikacji

Chory, który jest żywiony dojelitowo w warunkach domowych, to pacjent niewymagający dalszej hospitalizacji, którego stan zdrowia umożliwia bezpieczne leczenie w warunkach domowych bez konieczności stałej kontroli medycznej. Jednak brak możliwości wystarczającego karmienia drogą naturalną powoduje, że chory wymaga całkowitego lub uzupełniającego podawania substancji odżywczych drogą sprawnie działających odcinków przewodu pokarmowego poprzez sztuczny dostęp (zgłębnik nosowo-żołądkowy, gastrostomię odżywczą).

Aby zostać wstępnie zakwalifikowanym do żywienia dojelitowego w warunkach domowych należy posiadać:

  1. Skierowanie do Poradni Żywieniowej wraz z kartą informacyjną leczenia szpitalnego.
  2. Założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego: sonda / zgłębnik dożołądkowy / dojelitowy / gastrostomia / PEG / jejunostomia / PEJ.
  3. Dokument poświadczający ubezpieczenie zdrowotne.

Posiadając powyższe dokumenty należy skontaktować się z wybranym ośrodkiem prowadzącym żywienie domowe lub z poradnią żywieniową.