U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym ważne jest wielokierunkowe usprawnianie dziecka, bowiem oprócz typowych zaburzeń ruchowych związanych z niedowładem kończyn, mogą wystąpić inne towarzyszące problemy takie jak:

  1. zaburzenia czucia,
  2. porozumiewania się,
  3. padaczka (niekiedy występuje w wariancie opornym na leczenie),
  4. problemy z połykaniem,
  5. wtórne problemy mięśniowo‑szkieletowe.

Uszkodzenie struktur mózgu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym może powodować upośledzenie narządu wzroku, które może objawiać się ograniczeniem pola widzenia, trudnościami w postrzeganiu kształtów, zezem lub oczopląsem. Równie często stwierdza się zaburzenia mowy, co związane jest z niedowładem mięśni w obrębie warg, języka i podniebienia. Mowa dziecka może być spowolniała, niewyraźna, wymowa głosek zniekształcona. Dodatkowo zaburzenia te mogą być potęgowane uszkodzeniem słuchu.

U dzieci chorych na mózgowe porażenie dziecięce istotnym problemem są również zaburzenia sfery emocjonalnej. Dzieci te mogą być drażliwe, wybuchowe, a niekiedy również przejawiać zaburzenia agresywne. Mogą mieć również problem z orientacją w przestrzeni oraz koncentracją. Dodatkowym problemem, z którym muszą zmierzyć się rodzice, to częste trudności z przyjmowaniem posiłków przez dziecko, co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju niedożywienia. Częstym problemem dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym są również infekcje górnych dróg oddechowych, które mogą przebiegać ciężej niż u zdrowych rówieśników.

U starszych dzieci niekiedy stwierdza się nieprawidłowości i wtórne zniekształcenia stawów, które wynikają z patologicznego napięcia mięśniowego, powodującego ograniczenia ruchomości stawów. Dlatego ważne jest, aby dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym były pod stałą opieką zespołu specjalistów, a prowadzona terapia i rehabilitacja powinna być dostosowana do ich indywidulanych potrzeb i możliwości.

Piśmiennictwo:

  1. Michałowicz, R.: Mózgowe porażenie dziecięce. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2001, 482 s. ISBN 83-200-2565-6