Terapia CIMT – terapia wymuszona koniecznością to bardzo popularna forma terapii u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Terapia CIMT bazuje na ćwiczeniach , które pozwalają na stopniową aktywizację kończyny porażonej. Dedykowana jest szczególnie dla dzieci z porażeniem mózgowym w wariancie porażenia połowiczego.