Poniżej zamieszczamy różne terminy związane z żywieniem dojelitowym, które początkowo mogą wydawać się zupełnie niezrozumiałe. Aby odpowiednio przygotować się do spotkania z lekarzem i zrozumieć wszystkie pojęcia, których używa podczas rozmowy, warto wcześniej zapoznać się ze słowniczkiem i zabrać go ze sobą na wizytę.

Bolus – karmienie polegające na podawaniu stosunkowo dużych ilości pokarmu w krótkim czasie.

Dieta do podaży przez zgłębnik, preparat odżywczy – specjalnie skomponowana płynna dieta, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Endoskop – cienki i giętki wziernik, wprowadzany przez usta do żołądka w celu przeprowadzenia diagnostyki lub założenia zgłębnika.

Gastrostomia – celowo wytworzony bezpośredni dostęp odżywczy do żołądka przez ścianę jamy brzusznej.

Gastryczny, gastrologiczny – związany z żołądkiem, dotyczący żołądka.

Karmienie metodą grawitacyjną – podawanie pokarmu, który przemieszcza się do żołądka dzięki sile grawitacji (tj. dzięki umieszczeniu pojemnika lub worka z pokarmem na wysokości większej niż żołądek).

Karmienie nocne – podawanie pokarmu w nocy, zazwyczaj za pomocą pompy.

Karmienie strzykawką – podawanie pokarmu za pomocą naciskania tłoka strzykawki podłączonej do zgłębnika lub przewodu.

Karmienie za pomocą pompy – pokarm jest podawany przez zgłębnik lub gastrostomię ze stałą prędkością zaprogramowaną w urządzeniu.

Pompa – urządzenie służące do podawania pokarmu za pomocą zgłębnika, pracujące z uprzednio wybraną szybkością.

Port – wyposażony w zatyczkę otwór na zestawie do podaży pokarmu lub zgłębnika, pasujący do strzykawki enteralnej.

Przełyk – fragment przewodu pokarmowego, łączący gardło z żołądkiem.

Płukanie – czyszczenie zgłębnika lub zestawu do podaży diety za pomocą strumienia wody.

Stomia – wyprowadzenie ujścia narządów wewnętrznych przez skórę. Stomię wykonuje się, gdy w wyniku urazu lub choroby uszkodzeniu ulegnie jelito grube, jelito cienkie lub moczowody albo pęcherz.

Strzykawka – instrument medyczny do wstrzykiwania i odciągania treści płynnych.

Tchawica – narząd układu oddechowego, zapewniający dopływ powietrza do płuc.

Wlew ciągły – wielogodzinne podawanie pokarmu, odbywające się ze stałą, uprzednio zaplanowaną szybkością.

Zacisk – niewielkie urządzenie, które po zamknięciu lub zaciśnięciu hamuje przepływ treści i wycieki ze zgłębnika.

Zestaw do podaży pokarmu – plastikowy przewód łączący pojemnik z pokarmem i zgłębnik z przewodem doprowadzającym.

Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) – instrument medyczny do podaży preparatów odżywczych, płynu i leków. Zgłębnik ten umieszcza się bezpośrednio w żołądku przez otwór w ścianie jamy brzusznej (gastrostomię).

Zgłębnik nosowo-żołądkowy (zgłębnik NG) – instrument medyczny do podaży preparatów odżywczych, płynu i leków bezpośrednio do żołądka. Zgłębnik NG wprowadza się do organizmu przez nos, potem do przełyku, a następnie do żołądka.

Żywienie dojelitowe (enteralne), karmienie przez zglębnik – podawanie pokarmu bezpośrednio do żołądka lub jelita cienkiego pacjenta za pomocą zgłębnika.