Bardzo ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, przy opiece nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym jest prowadzenie profilaktyki zwichnięcia i podwinięcia stawów biodrowych.

Prawidłowo prowadzona profilaktyka może skutkować zahamowaniem postępującej dyslokacji stawu biodrowego, a w przypadkach konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego – skróci czas rekonwalescencji po zabiegu, co odgrywa dużą rolę u dzieci z porażeniem mózgowym, szczególnie z poziomu IV i V skali GMFCS.