Żywienie dzieci z porażeniem mózgowym jest często dużym wyzwaniem dla ich Rodziców i Opiekunów. Utrudnione podawanie posiłków drogą doustną, szczególnie u dzieci niskofunkcjonujących oraz brak właściwego zbilansowana diety, to najczęstsze przyczyny problemu niedożywienia u tych dzieci.

W wielu przypadkach dzieci z porażeniem mózgowym rozwiązaniem tego problemu jest żywienie dojelitowe przez zgłębnik. Rozpoczęcie procedury żywienia dojelitowego, najczęściej wiąże się z założeniem PEG (przezskórnej endoskopowej gastrostomii) w zabiegu operacyjnym.

W niniejszym materiale opowiemy jak dbać o ranę po zabiegu, a także pokażemy, że PEG u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym nie jest żadnym ograniczeniem czy utrudnieniem w ich codziennym funkcjonowaniu.