Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego oraz obserwacje zaburzeń związanych z tym schorzeniem często budzą niepokój rodziców. W kolejnych etapach rozwoju dziecka pojawiają się również inne niepokojące sygnały, które skłaniają rodziców do przemyśleń dotyczących dalszego funkcjonowania i samodzielności ich dziecka w przyszłości. Dlatego ważna jest prawidłowa ocena stopnia niepełnosprawności dziecka, co pozwala na precyzyjniejszą ocenę postępów prowadzonej rehabilitacji.

W tym celu wprowadzona została skala GMFCS (Gross Motor Function Classification System), czyli System Klasyfikacji Funkcji Motoryki Dużej. Skala ta opiera się na ocenie podstawowych umiejętności m.in. siedzenia, zmiany pozycji czy chodzenia oraz opisuje stopień funkcjonowania dzieci. Pozwala ona również na dobranie ewentualnych narzędzi ortopedycznych, które mogą poprawić funkcjonowanie dziecka oraz zaplanowanie indywidualnej terapii.

Warto jednak pamiętać, że skala GMFCS jest tylko jednym z narzędzi oceny. Opiera się ona na ocenie aktualnego stanu fizycznego dziecka, jednak pozwala również na przewidywanie ewentualnych postępów, bądź zagrożeń w kolejnych latach życia dziecka. Skala GMFCS składa się z 5 poziomów opisujących dane umiejętności dziecka oraz określa 4 grupy wiekowe.

Na jej podstawie możemy stwierdzić jak na przestrzeni lat mogą się zmienić umiejętności naszego dziecka i na co zwrócić szczególną uwagę. Skala GMFCS pozwala również na uzyskanie informacji na jakim poziomie będzie funkcjonowało nasze dziecko w przyszłości. Jeżeli dziecko w wieku dwóch lat została sklasyfikowane na dany poziom, wraz z wiekiem rzadko przechodzi na poziom wyższy. Jednak co najważniejsze, skala GMFCS pomaga w planowaniu indywidualnego programu rehabilitacji i sugeruje nam jakich możemy spodziewać się efektów w trakcie prowadzonej terapii.

Piśmiennictwo:

  1. Formularz do przesiewowej oceny żywienia i stanu odżywienia dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD).https://feedingnutritionscreeningtool.com/wpcontent/uploads/2021/12/FNST_ Poland.pdf
  2. Gajewska E.: Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu dziecięcym. Neurol Dziec 2009; 35: 67–71.