Często rodzice nie są w stanie zauważyć pierwszych objawów mózgowego porażenia dziecięcego u bardzo małego dziecka, m.in. stąd wynikają trudności w szybkiej diagnostyce tej choroby. U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w okresie niemowlęcym stwierdza się:

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • utrwalone odruchy (np. zaciskanie rąk w pięści),
 • nieprawidłowe układanie się dziecka,
 • zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie mięśni.

Prowadzi to do problemów ze stabilizacją głowy i tułowia, siadaniem oraz chodzeniem w określonym dla wieku terminie. W postawieniu wczesnego rozpoznania pomocna jest wnikliwa obserwacja przez doświadczonego lekarza dzieci, u których istnieje ryzyko wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego, powinny zostać skierowane pod opiekę specjalisty, zanim objawy będą w pełni widoczne.

Charakter objawów mózgowego porażenia dziecięcego może być uzależniony od postaci choroby. Nie w każdym przypadku zaburzenia obejmują całe ciało. Według obecnie stosowanej klasyfikacji można wyróżnić:

 • porażenie obejmujące dwie kończyny po jednej stronie ciała (hemiplegia),
 • obustronne porażenie kurczowe dotyczące najczęściej kończyn dolnych (diplegia),
 • oraz obustronne porażenie połowicze (hemiplegia bilateralis) charakteryzujące się niedowładem kończyn wyrażającym się wzmożonym napięciem mięśni.

Niekiedy stosowana jest klasyfikacja obejmująca miejsce uszkodzenia neuronów. Zgodnie z nią wyróżnia się następujące postaci:

 • piramidową (obecna spastyczność czyli wzmożone napięcie mięśniowe kończyn),
 • pozapiramidową (gdzie stwierdza się mimowolne ruchy),
 • móżdżkową (opóźnienie kontroli postawy i lokomocji),
 • mieszaną.

Piśmiennictwo:

 1. Kownacka M.: „Czynniki predykcyjne mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) w okresie noworodkowym.”, Standardy medyczne/pediatria (2010): 7, 894–898
 2. Michałowicz, R.: Mózgowe porażenie dziecięce. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2001, 482 s. ISBN 83-200-2565-6
 3. Milewska-Bobula B., Dunin-Wąsowicz D., Lipka B., Jurkiewicz E., Pakuła-Kościesza I.: „Mózgowe porażenie dziecięce jako wynik uszkodzenia mózgu u dzieci z zakażeniami wrodzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem zakażenia wirusem cytomegalii.”,  Standardy medyczne/pediatria (2010): 7, 908–912