GMFCS to 5 stopniowy system oceny, który opisuje zdolności dzieci z porażeniem mózgowym od urodzenia do 18 lat pod kątem funkcjonowania i umiejętności poruszania się. Jest to najczęściej wykorzystywana skala przez lekarzy i fizjoterapeutów, pozwalająca na prawidłowe sklasyfikowanie pacjenta z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Celem klasyfikacji jest zrozumienie obecnych możliwości dziecka oraz zaplanowanie najlepszego dla niego indywidulanego procesu rehabilitacyjnego, który pozwoli na osiągnięcie w codzienności dziecka z porażeniem mózgowym, jak największej samodzielności.