Żywienie dojelitowe przypomina w pewnym sensie tradycyjne żywienie doustne. Pokarm trafia do układu pokarmowego, tyle tylko, że wprowadzany jest tam bezpośrednio za pomocą zgłębnika, zamiast przez usta. Podawana dieta jest zrównoważona, a pokarm odpowiednio rozdrobniony.

Trudności w jedzeniu mogą wynikać z wielu przyczyn. Mogą być spowodowane problemami z przełykaniem i przeżuwaniem pokarmu. Czasami oznacza to, że karmienie doustne nie wystarcza, aby zapewnić dziecku odpowiednią ilość składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju.

Żywienie dojelitowe może okazać się dobrym rozwiązaniem pozwalającym dostarczyć dziecku kompletną dietę. Wy zaś możecie czuć się spokojni, dbając o to, aby Wasze dziecko miało odpowiednią ilość składników odżywczych. Taki sposób żywienia, umożliwi mu prawidłowy rozwój, oraz poprawi samopoczucie.

Karmienie przez zgłębnik może być pomocne w przypadku trudności z jedzeniem i pozwoli lepiej zaspokajać potrzeby Twojego dziecka.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Dziecko, którego stan zdrowia umożliwia bezpieczne leczenie w warunkach domowych bez konieczności stałej kontroli i całodobowej obserwacji, może być żywione dojelitowo w warunkach domowych. Z takiej możliwości skorzystać może dziecko, które nie wymaga dalszej hospitalizacji, ale ze względu na brak możliwości wystarczającego karmienia drogą naturalną potrzebuje całkowitego lub uzupełniającego podawania substancji odżywczych poprzez sztuczny dostęp do sprawnie działających odcinków przewodu pokarmowego.

Pacjent żywiony dojelitowo w warunkach domowych otrzymuje mieszaninę białek, tłuszczów, węglowodanów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody, przy użyciu diet innych niż naturalne, w sposób inny niż doustnie, np. przetoka odżywcza lub zgłębnik.

Żywienie dojelitowe stosuje się w sytuacjach, w których żywienie doustne jest utrudnione, a organizm potrzebuje więcej składników odżywczych.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych prowadzą specjalistyczne ośrodki w całej Polsce, które zapewniają choremu dziecku kompleksową opiekę, wynikającą z choroby podstawowej i prowadzonego leczenia, obejmującą:

 • przygotowanie dziecka do leczenia w warunkach domowych (przeszkolenie chorego lub opiekuna w zakresie zasad leczenia),
 • dobranie odpowiedniego programu leczenia zapewniającego stabilny stan metaboliczny dziecka,
 • zapewnienie ciągłego kontaktu z rodziną chorego dziecka,
 • program badań kontrolnych krwi i moczu ( średnio 1 raz na 3 miesiące),
 • program wizyt kontrolnych, obejmujący badanie lekarskie, wypisanie recepty, ocenę stanu odżywienia oraz wypełnienie karty kontrolnej przebiegu leczenia (średnio 1 raz na 3 miesiące),
 • dostarczanie preparatów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu
 • hospitalizację w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań, wymagających leczenia szpitalnego.

Aby pacjent mógł skorzystać z bezpłatnego żywienia dojelitowego w warunkach domowych musi posiadać:

 1. sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego (sonda, zgłębnik nosowo-żołądkowy, gastrostomia, PEG, jejunostomia, PEJ),
 2. skierowanie do Poradni Żywieniowej wystawione przez lekarza z oddziału szpitalnego, na którym przebywał,
 3. informację na karcie wypisowej dotyczącą dalszego leczenia żywieniowego (dietami przemysłowymi),
 4. przewód pokarmowy sprawny na tyle, aby możliwe było podanie co najmniej 1000 kcal drogą przewodu pokarmowego (lub co najmniej 50% dziennego zapotrzebowania energetycznego u dzieci).

Kto wymaga żywienia dojelitowego?

Dzieci wymagające żywienia dojelitowego w domu to przede wszystkim chore dzieci, które mają zaburzenia gryzienia, żucia, połykania lub spożywają zbyt mało posiłków naturalnych w przebiegu takich schorzeń jak:

 • choroby neurologiczne: mózgowe porażenie dziecięce, encefalopatie poniedotlenieniowe, encefalopatie padaczkowe, dystrofie mięśniowe, choroby neurodegeneracyjne,
 • choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego,
 • mukowiscydoza,
 • anoreksja,
 • choroby przewodu pokarmowego – nieswoiste zapalenia jelit, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego
 • choroby onkologiczne

Co powinno Cię zaniepokoić?

Karmienie to ważna część Twojej relacji z dzieckiem. Dlatego kiedy widzisz, że nie chce jeść, ma trudności z połykaniem, żuciem jedzenia, zdarza mu się krztusić lub wymiotować po karmieniach, możesz odczuwać niepokój.

Koniecznie skontaktuj się z lekarzem, jeżeli Twoje dziecko:

 • traci na wadze,
 • jest blade,
 • łatwo się męczy,
 • czuje się słabe,
 • miewa zmienne nastroje.

Koniecznie skonsultuj się z lekarzem, jeżeli Twoje dziecko traci na wadze, łatwo się męczy i czuje się słabe.